O nama

 Principi poslovanja za koje se „DELTEX“ opredelio i na kojima trajno temelji svoje poslovanje su:

1. Visok nivo kvaliteta tkanina koji obezbeđuje pažljivim izborom  proizvođača, pri čemu je upravo kvalitet osnovni kriterijum, a potom  adekvatnim merama nadzora i kontrole kvaliteta kako u samoj proizvodnji  tako i gotovih tkanina. Krajnji kvalitet za svaku isporuku garantuju  atesti instituta SGS- Ženeva i PROFILAB  Beograd.

2. Širok asortiman  tkanina koji kupcima omogućava izbor različitih sirovinskih sastava  tkanina, različitih težina, različitih boja, kao i različitih ostalih  tehničkih karakteristika tkanina. Posebno ističemo da tkaninu „Novako“  kontinuirano imamo na lageru u čak sedamnaest boja. Najveća pažnja je  posvećena doradi tako da kupcima pored standardne dorade nudimo i tkanine sa specijalnim doradama ( vodoodbojnost, kiseloodbojnost,  teflon, vatrootporne, antistatik i druge).

3. Robu kupcima nudimo sa  „DELTEX“-ovog lagera u Novom Sadu. „DELTEX“ ima respektivne količine robe permanentno na lageru i što je  veoma bitno obezbedjen kontinuitet dopunjavanja kroz dugoročne ugovore  sa proizvođačima tkanina.

4. Ponovljivost kvaliteta i boje u svim  isporukama što našim kupcima predstavlja siguran oslonac za preuzimanje  poslova u kojima se koriste iste tkanine u dužem vremenskom periodu.

5. Posebne pogodnosti koje pružamo našim kupcima, „DELTEX“-ovu ponudu čine vrlo primamljivom: 

a) Pristupačne cene i mogućnost odloženog plaćanja

b) Mogućnost da kupci i bez posebne nadoknade rezervišu potrebne  količine tkanina na period na koji se odnose njihove potrebe,i na taj  način stiču apsolutnu sigurnost da ih rezervisana roba čeka do siteka rezervacije.

c) Omogućavanje kupcima da preko „DELTEX“-a realizuju specijalne narudžbe,  bilo da se radi o njihovom učetvovanju na tenderima ili da su se svojim  ličnim izborom odlučili za posebnu tkaninu. Najveća prednost kod  realizacije specijalnih narudžbi je u „DELTEX“-ovoj mogućnosti da ih  realizuje u relativno kratkim rokovima (uklapajući ih u svoju ranije  utvrdjenu dinamiku isporuka).

d) Kupcima obezbeđuje adekvatne uzorke i kupone  na njihov zahtev u najkraćim mogućim rokovima.

e) Mogućnost dugoročnog planiranja, čime kupac obezbedjuje tražene  količine tkanine u terminima usaglašenim sa njihovim potrebama. „DELTEX“  sa puno pažnje prati trendove radne odeće u Evropi i svetu, a naročitu  pažnju posvećuje zahtevima svojih kupaca, nastojeći da im što bolje  odgovori u svakom pogledu. Otuda upravo proizilazi osnovna prednost  „DELTEX“-a:  maksimalna usaglašenost  tkanina sa zahtevima kupaca.

 

Iso 9001

TUV CERTIFIED / ISO 9001